Recyclagebedrijf voor de recyclage van hout tot houtchips | Geldof Recycling

GEEF NIEUW LEVEN AAN UW HOUTAFVAL!

Recycleren is een noodzaak in onze huidige samenleving. De afvalberg groeit voortdurend en grondstoffen worden schaars. We moeten dus samen aan dit probleem werken.

Recyclagebedrijf Geldof zorgt al meer dan 28 jaar voor de recyclage van hout. Alle soorten houtafval, van paletten tot afbraakhout, worden bij de firma Geldof gereinigd, gezeefd en ontdaan van vreemde materialen om zo tot een volwaardige grondstof te komen. Houtafval krijgt, in de vorm van houtchips, dus een nieuwe bestemming als vervangproduct in de productie of als energiedrager in brandstof.

De firma Geldof is een recyclagebedrijf dat al meer dan 50 jaar actief is op de houtgrondstofmarkt. Wij kennen dus de eigenschappen die nodig zijn voor een kwaliteitsvolle inzet van hout en houtchips. Vers hout uit de bosontginning werd bij Geldof reeds vroeg vervangen door rest- en recyclagehout.

 
ONZE MISSIE

Geldof slaagt erin houtafval zoals houtchips een nieuw leven te geven, dankzij onze gemotiveerde medewerkers, performante technieken en met oog voor mens, milieu en veiligheid.

Recyclagebedrijf Geldof streeft in zijn dienstverlening steeds de hoogste kwaliteit na: van het inzamelen van het hout, over de productie van de afgewerkte houtchips, tot de levering ervan.

Geldof respecteert mens én milieu. Wederzijds respect binnen ons team zorgt voor een vlotte samenwerking, verantwoordelijkheidsgevoel, voldoening. Waarden en respect voor het milieu zijn steeds een belangrijk deel van onze economische activiteiten.

Geldof wil met alle stakeholders een duurzame, respectvolle relatie. Met continue verbetering op vlak van inzet van mensen, kapitaals- en gebruiksgoederen, klantentevredenheid, kostenefficiëntie en rendabiliteit streeft Geldof ernaar de beste te worden, te zijn en te blijven op het gebied van recyclage van hout.

Wil u graag meer weten over onze activiteiten als recyclagebedrijf of wil u een bestelling houtchips of ander recyclagehout plaatsen? Aarzel dan niet om ons te contacteren.