Certificaten

Recyclage-attest

Een recyclage-attest wordt automatisch bekomen bij de verwerking van het houtafval bij de firma Geldof.  Hierin verklaart Geldof het houtafval volledig te recycleren en nuttig toe te passen.

Kwaliteitslabel OVAM

 

Geldof beschikt als één van de weinigen over het OVAM kwaliteitslabel voor het bewerken van houtafval voor kleinschalige houtverbrandingsinstallaties.  Voor meer info www.ovam.be

Groene energie

Omdat KLIMAAT en MILIEU heel belangrijk zijn voor Geldof, recycleren we uw houtafval met 100% groene energie.  De electriciteit die verbruikt wordt is van volledig hernieuwbare oorsprong. 

Operator Val-I-Pac

Geldof is een erkend operator van het organisme VAL-I-PAC.
VAL-I-PAC staat in voor het invullen van de terugnameplicht van bedrijfsmatig verpakkingsafval. 
Geldof verzorgt automatisch de uitbetaling van eventuele container- en/of recyclageforfait.
Meer info : www.valipac.be

BELEIDSVERKLARING

Download hier.

DUURZAAMBHEIDSVERSLAG 2013

Download hier.

CERTIFICAAT BETTER BIOMASS - NTA8080 : 01/01/2017

Download hier.

03/2017: BEHALEN VAN ISO-CERTIFICAAT ISO9001:15 - KWALITEITSLABEL

ISO9001 CERTIFICAAT : 07-2020 - 04-2023

Download hier : iso